ชุมชนคุณ(เอื้อ)อำนวย

 รำลึกถึงการเกิดชุมชน จากภาพนับตั้งแต่เดินทาง จนกระทั่ง "เปิด เพื่อ ปิด และ ปิด เพื่อ เปิด"

ผู้คน เขาทำอะไรกัน ทำไมต้องเข้าแถว ดูน่าสนใจใหมครับ

นักเดินทาง นักท่องเที่ยว ต่างมา "จับจองเป็นเจ้าของ ข้าวโพด อินทรี๒" ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรได้วิจัย จนเป็นที่นิยมของประชาชน หวาน อร่อย ต้องทานร้อนๆ มือพองนิดๆ หอมอีกต่างหาก หวานปากเมื่อได้ลิ้ม (ท่านชายขอบ บอกเคล็ดวิชา อย่ารีบกลืน จะ อา..หร่อย มากๆ)

ข้าวโพด เปรียบเสมือน KM "เสพ เพื่อให้อิ่มท้อง ข้าวโพดเป็นอาหาร การจัดการความรู้เป็นวิธีการ เป็นกระบวนการ เพื่อ สร้างให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการพัฒนา ตน ฅน งาน องค์การ และ ประเทศชาติ"

ต้องหว่านเมล็ด ที่บ้านผู้หว่าน ครั้งแล้วครั้งเล่า กว่าข้าวโพดจะเติบโต เป็นฝักที่สมบูรณ์ ฝ้กใหม่ๆ ทีมงานใหม่ ต้มน้ำเกลือที่เค็ม แต่ข้าวโพดกลับหวาน ทานใหม่ๆ "แลก เปลี่ยน เรียน รู้" แล้วนำกลับไป "ปรับ ปรุง พัฒนา ให้เข้ากับบริบท (จริต) ของเจ้าของ อย่าทิ้งไว้นาน ข้าวโพดจะกลายเป็นแป้ง จืด ไม่อร่อย ไม่สมราคาที่จัดหามา"

สามสาวจากทีมกรมอนามัย เปิดฉาก"หว่านความผู้ ที่บ้านผู้หว่าน พี่ศรีวิภา (เสื้อคลุมน้ำเงิน) และ พี่หมอนนทลี(เสื้อคลุมขาว) และ พี่สร้อยทอง ช่วยกันหว่าน อย่างไม่ปิดบัง"

รศ.ดร.อรจรีย์ (เสื้อฟ้า)นายกสมาคมฝึกอบรมแห่งประเทศไทย และ ฐานะครูที่สร้างแนวคิด "องค์กรแห่งการเรียนรู้" เล่าให้พวกเราฟัง คณะคุรุศาสตร์ จุฬาฯ มีศูนย์วิจัยนวตกรรมการเรียนการสอน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ท่านอาจารย์ ดร.ประพนธ์ เป็นท่านที่พูดน้อย ท่านฟังอย่าง Deep Listening และ บรรทึกลงใน Computer ประจำข้างกาย

BeeMan เจ้าของเสื้อสามารถสามตัว กำลังบอกเคล็ดวิชา เจ้าพ่อ สถิติ เจ้าพ่อลิขิต แถมท้ายบอกว่าถ้าได้เสื้ออีกไม่ต้องส่งไปให้ จะมอบสาวๆชาว มมส นักลิขิต ( ใคร เอ่ย...?)

ทีมงาน สาวๆๆๆ ของ สคส กำลังยิ้มอะไร บอกหน่อยครับ....

JJ