เก็บมาจาก Internet ครับ  เคยใช้กระตุ้นความคิดในหลายเวที  อ่านดูแล้วลองถามตัวท่านและคนรอบข้างดูนะครับว่าคิดเห็นอย่างไร ?

1.

2.

3.