การตรวจร่างกาย General Appearance คือ การสังเกตดูส่วนต่างๆของร่างกายทั่วๆไป  ที่ไม่ได้อยู่ในระบบใดระบหนึ่งโดยเฉพาะ โดยสิ่งที่ต้องตรวจคือ

-  สุขภาพทั่วไป

-  หน้า ศรีษะ สมวัย,หน้าบวม,สี จำนวน การกระจายของผมบนศรีษะ

-  ความรู้สึกตัว ความประพฤติ ความร่วมมือ การแต่งกาย

-  คำพูด เร็ว ช้า ขาดตอน เสียงเปลี่ยน

-  อารมณ์ ทางสีหน้า ท่าทาง คำพูด

-  การเจริญเติบโต ความสูง โครงร่าง สัมพันธ์กับอายุ

-  ภาวะทางโภชนาการ อ้วน ผอม

-  ความพิการ

-  การเดินและท่าทาง