km บุรีรัมย์ ฐานการเรียนรู้ชุมชนตนหายโศก(ฐานเรียนรู้บ้านสมกบ)อึมคึมมานาน เหนียวก็เหนียว  + บวกกับความโง่ของหัวหน้าฐานอีกต่างหาก  ถูก...ครูบา...สับ ๆ ทุบ ๆ จนแทบหมดแรงกว่า กุจะแตก! โชคดีมีพระเอกขีมาขาวมาช่วยไว้ทัน  ขอบคุณ...อาจารย์สมาน และครอบครัว ที่มีอุปการะคุณให้ความรู้เรื่อง IT จนสามารถใช้ Box กันได้ทุก ๆ ฐานการเรียนรู้เลย  ส่วนเรื่องต่าง ๆ ใน กุนั้น ท่านจะได้อ่านได้เห็นจาก Km บุรีรัมย์ ต่อไป "ยางลบควมโง่ไม่มีขาย"

                               .......อาจารย์วันชัย แสวงชัย.....