วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

 ทีมงาน KKU_KM ได้รับเชิญให้ไปทำความเข้าใจกับทีมงานอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหามหาสารคาม ประเด็นที่ทีมงานติดต่อมามีหลายเรื่อง แต่JJ ขอต่อรองเรื่องแรกก่อน คือ "การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา"

 วิทยาลัยแห่งนี้เป็นแห่งนี้มีพัฒนาการเรื่องคุณภาพมาอย่างยืนยาวนาน นับตั้งแต่ JJ และ ผศ.นเรศ วโรภาสตระกูล จากคณะแพทยศาสตร์ ได้มาช่วยทำความเข้าใจเรื่อง ๕ส หลายปีมาแล้ว วันพฤหัสที่ ๒๐ เมษายน ทีมงาน KKU_KM คงได้มา "เรียน รู้ ร่วมกัน" โดยจัดกิจกรรม 

 "ลปรร เพื่อดึงความรู้ฝังลึกของทีมงาน  ชาววิทยาลัยพยาบาล ออกมา โดยจัดกิจกรรม Action Learning เพื่อเชื่อมโยง QA_KM_HA "

 วิทยาลัยบรมราชชนนีขอนแก่น ได้นำการจัดการความรู้เข้ามาเป็นเครื่องมือเช่นกันครับ

JJ