เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการเขียนบล็อกที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปเล่าต่อให้กับบุคคลที่สนใจในการเขียนเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้เพื่อนร่วมโลกได้อ่าน