เวลาทำ AAR (After action review) เรามักจะถามคำถามทั้ง 5 ข้อนี้ตามลำดับ

  1. เป้าหมายของตนต่อกิจกรรมครั้งนี้มีอะไรบ้าง
  2. มีส่วนใดที่ได้เกินความคาดหมาย เพราะอะไร
  3. มีส่วนใดได้น้อยหรือไม่ได้ เพราะอะไร
  4. มีคำแนะนำให้ปรับปรุงอะไรบ้างสำหรับครั้งหน้า
  5. ตนเองจะกลับไปทำอะไร

ในมุมมองของฝรั่งเขาบอกกล่าวเรื่อง AAR ไว้ว่าเป็น Learning tools คะ http://www.mcsolutions.com/Public/Library/AAR_Wildland_Fire.pdf