ดังที่ อาจารย์หมอ JJ ได้พูดถึงไว้ที่ "หน้าแรกเปลี่ยนไป" ดิฉันเอา Superstar และ Star blogs ออกจากหน้าแรกแล้วคะตามเสียงเรียกร้องของสมาชิก Gotoknow.org คะ

และ ในเวอร์ชันสอง Gotoknow.org จะถูกออกแบบให้ลดความมีลำดับขั้นอาวุโสออกไป และจะเน้นที่การเป็นคลังความรู้แบบเครือข่ายมากขึ้นคะ (Social Knowledge Bases)

สคส. คงปลื้มใจไม่น้อยคะ เพราะสิ่งที่ทุกท่านและดิฉันสังเกตเห็น คือ Bloggers ส่วนใหญ่มี Self-Motivation ที่จะเขียนบล็อกอย่างต่อเนื่องคะ

ปล. หากสนใจเรื่อง Motivation และ Commitment ในด้าน KM ต้องลองอ่าน paper นี้ดูนะคะ http://www.brint.org/KMSuccess.pdf