ความเห็น 23376

สร้างความเสมอภาคใน GotoKnow.org

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.143.23
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์จันทวรรณ...
  • ยินดีกับความสำเร็จของอาจารย์ และทีมงาน Gotoknow ทุกท่าน...
  • ถ้าจำไม่ผิด... อ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ท่านเขียนว่า โลกของการแข่งขันแบบเสรี ในที่สุดจะเหลือเพียงพระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาว (sun, moon, stars).
  • ถ้าเรามอง Gotoknow เป็นระบบสุริยะ 1 ระบบ ดวงดาวจะถูกบดบังไปมาก
  • ถ้าเรามองใหม่ (reparadigm)... ให้ Gotoknow เป็นระบบสุริยะหลายๆ ระบบ (galaxies) จะเกิดพระอาทิตย์ พระจันทร์ขึ้นมาอีกมากมาย...ไม่รู้จบ
  • ขอให้ Gotoknow เป็นเวทีสำหรับ "ระบบสุริยะ (communities of practice)" ใหม่ๆ อีกมากมายครับ