ความเห็น 23382

สร้างความเสมอภาคใน GotoKnow.org

สายลมแสงแดด
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 

แต่ที่ปรับปรุง คืิอการส่งงานผ่าน gotoknow นี้แหลครับ

ผมว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ควรเอาออกสู่หน้าหลักของ gotoknow

เวลาที่ผมเข้ามาแทนที่จะได้อ่าน blog เลย กลับมาเจอบันทึกส่งงานต่างๆ เ่ช่น รูปโดราเอมอน รูปโดราเอมอนเคลือนไหว รูปรถ

อันนี้คงต้องขอความร่วมมือจากเจ้าของ blog และแหละครับว่า ถ้าเป็น blog สำหรับส่งงาน ก็ไม่ควรเผ่ยแพร่ในหน้าหลัก ซึ่งใน option ของ blog ก็มีอยู่ 

อย่างเช่นชุมชนของคุณวิภัทร ที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาส่งบันทึกการฝึกงานประจำวัน ซึ่งก็ไม่ได้เผยแพร่สู้่กระดานหลัก