ความเห็น 23269

เราควรสวมหัวโขนเมื่อเขียนบล็อก GotoKnow กันหรือไม่

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
พี่โอ๋ครับ ประเด็นนี้โดยส่วนตัวนะครับ ผมจะใช้อย่างหลากหลายมาก แต่โดยพื้นฐานคือ ใช้ตามที่พูดหรือเรียกเวลาพูด ซึ่งเป็นเทคนิคส่วนตัว คือผมเขียนบันทึกแบบพูดสนทนาครับ ซึ่งอาจจะมีการทิ้งประเด็นในแต่ละย่อหน้าเพื่อให้เกิดการ ลปรร.และต่อยอด ฉะนั้นสรรพนามก็จะเรียกเหมือนเวลาพูด คือหากถ้าทราบก็จะเรียก อาจารย์, อาจารย์ ดร., อาจารย์หมอ, พี่, น้อง, คุณ หรือ พระคุณเจ้า ประมาณนี้ครับ