ความเห็น 23536

เราควรสวมหัวโขนเมื่อเขียนบล็อก GotoKnow กันหรือไม่

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

มา ลปรร.

ปกติทัศนะส่วนตัวของ"ตัวเอง"..จะยึดที่"นามแฝง"..ที่แต่ละท่านใช้ใน Blog เพราะดูไม่มีหัวโขน และเวลาที่ให้ความเห็นจะไม่ค่อยสนใจหรอกคะว่าท่านเป็นใคร อะไร อย่างไร แต่จะมองไปที่ประเด็นที่ ลปรร. มากกว่า แต่จะยึดอยู่บนพื้นฐาน "หลักการเชิงวิชาการ" และความ "จริงใจ" โดยจะไม่ใช้อารมณ์ ความรู้สึกแทรก หากจะยึกหลัก "ความถูกต้อง" เป็นสรณะสำคัญมากกว่า แม้แต่ คุณ"ชายขอบ" ที่ดูเหมือนจะมีจริตตรงกัน หากเวลาคิดเห็นไม่ตรงกันก็อภิปรายกันแรงเหมือนกัน แต่ก็จบลงตรงเจตนาที่ดีที่มีต่อ "ประเด็น" นั้นๆ มากกว่า โดยไม่ได้มามีอารมณ์พอใจหรือไม่พอใจแทรก (แต่บาง Blog ที่ไปให้ คห. หากท่านเจ้าของ Blog รับไม่ได้ก็จะเลี่ยงๆ ไม่ให้ความเห็นซะ แต่ถ้าหากมีการบิดเบือนมากไปในเชิงวิชาการ เช่น การไม่อ้างอิงแหล่งที่มา...ที่ตัวเองเอามากล่าวอ้าง ก็จะซีเรียสและกระทุ้งไปบ้างเหมือนกัน..)

ในฐานความเชื่อของตนเอง เชื่อว่าเรื่องของ "ความรู้" และ "ปัญญา" ไม่มีการแบ่งตามลำดับขั้นเชิงสังคม หัวหน้าไม่ได้รู้มากกว่าลูกน้อง อาจารย์ไม่ได้รู้มากกว่าลูกศิษย์ หากแต่คอยเอื้ออำนวยให้กันและกัน "รู้" มากกว่า แม้บางครั้งเด็ก ประถมสี่ (ยกตัวอย่างหลายชายตัวเอง) มีความเห็นที่เข้าท่า เรา(หมายถึงทุกคนในบ้าน) ก็เลือกที่จะทำตามความคิดเห็นของเขา...ความรู้ความฉลาดไม่ได้มีมากตามอายุ แต่หากมีมากตาม"การเรียนรู้" ของแต่ละบุคคล แม้บางคนเรียนมาหลายอย่าง หลายปริญญา (เฉกเช่นตัวเอง) บางครั้งบางเรื่องก็อาจ"เซ่อ"ไปเลยก็มี...ก็เมื่อไม่ get อย่างไรก็ไม่ get หรือหากเมื่อ get อย่างไรก็ get...