ผมได้รับคำถามจาก กัลยาณมิตร ของผมท่านหนึ่ง
ถามว่า
การฝังฟ้อนที่เคยทำลิ้งไว้ ถ้าทำจาก MsWord แล้วนำมา วางใน gotoknow จะได้หรือเปล่า?”

 

ผมก็บอกว่าผมยังไม่เคยลอง แต่เดี่ยวจะลองทำให้ดู
บันทึกฉบับนี้ผมเขียนโดยใช้ Ms.word แล้วทำการผังฟ้อนไว้ แล้วทำการบันทึก

 

หลักจากนั้นก็คัดลอกข้อความไปวางใน gotoknow
ผลเป็นยังไงก็ดูกันเองแล้วกันนะครับ