(ไฟล์ที่แสดงมีขนาด 4.77 MB จะใช้เวลาในการโหลดนานพอสมควรกว่าจะเห็นนะครับ)

เป็นสื่อการสอนที่ทำขึ้นขณะเรียน ป.โท
วิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการฝึกอบรม โดยมี...อาจารย์กฤษฏา และอาจารย์สุชิน เป็นผู้สอน
สื่อการเรียน A-Z สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
โดยใช้แนวคิด :
ให้เด็กมีความคุ้นเคยกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ รวมถึง คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง : ใช้โปรแกรม Adobe Captivate 2 และ Macromedia Flash
ลักษณะของไฟล์ : เป็นไฟล์ Flash ขนาดไฟล์ 4.77 MB ค่อยข้างใหญ่นะครับ
วิธีการเปิด : สามารถเปิดใช้งานได้ด้วย Internet Explorer และ สามารถเล่นไฟล์ได้ด้วย Flash Player 7 ควรเปิดในโหมด Full Screen
วิธีใช้งาน : ใช้งานผ่านการกดตัวอักษรที่คีย์บอร์ด หรือ ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่มตัวอักษรนั้น
ความเป็นมา : ก็มาจากอาจารย์ผู้สอนให้ทำเป็นการบ้านส่ง ก็คิดไปคิดมาครับถ้าจะทำเป็นรูปแบบอื่นๆ ก็กลัวว่าจะเสียเปล่าครับ พอดีลูกเรียนอยู่อนุบาล ก็เลยคิดว่าทำให้ลูกได้เล่นและได้เรียนรู้ด้วยครับ ก็จึงทำเป็นสื่อการเรียนชุดนี้
ที่มา : รูปภาพก็ใช้รูปภาพจากเว็บไซต์ต่างๆ ครับเยอะมากเอามาอ้างอิงได้ไม่หมดครับ
         เสียงศัพท์ภาษาอังกฤษ จากเว็บ http://mw1.merriam-webster.com/dictionary
         เสียงคำแปลภาษาไทย จากผมเองครับ(ทนฟังหน่อยนะลูก)

สามารถโหลดตัวสื่อคลิกได้ที่นี้ครับ (ไฟล์*.rar)