นาตาลี
นางสาว ชลธิชา นาตาลี มณี

รูปแบบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีมาใช้


รูปแบบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีมาใช้

รูปแบบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีมาใช้                                                              

  เขียนโดย  อาจารย์ชลธิชา มณี

                             สำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาแน่นอนโรงเรียนในเครือวีรศิลปินได้เล็งเห็นความสำคัญ ซึ่งจะต้องอธิบายว่าโรงเรียนในเครือ ประกอบไปด้วย โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน เปิดสอน อนุบาล-ม.6 โรงเรียนพณิชยการศักดิศิลปิน เปิดสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และโรงเรียนอาชีวศึกษาวีรศิลปิน เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ดิฉัน อ.ชลธิชา มณี เป็นอาจารย์สอนระดับอาชีวศึกษา สาขาการบัญชี ในห้องเรียนมีเทคโนโลยีพร้อมสำหรับการเรียนการสอนได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากท่านผู้อำนวยการ อ.พิมพ์จันทร์  พวงทิพย์ มีคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตทีวีเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ 

VCD ครูชลได้ทราบถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ศิษย์ แม้ในความคิดเดิมอาจคิดว่านักศึกษาสาขาการบัญชีเก่งเพียงคำนวณตัวเลขไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับดิฉันคำพูดดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้กับลูกศิษย์ของดิฉันต่อไป จากการที่ได้ไปศึกษาต่อ ป.วิชาชีพครู ที่ม.วิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และในรายวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับครูทำให้ดิฉันได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากมาย ก็นำความรู้ดังกล่าวมาถ่ายทอดสู่ศิษย์ ดังนี้

                            นักศึกษาสาขาการบัญชีระดับ ปวส.จะต้องมีเบอร์ e-mail ทุกคน ไว้ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน นัดหมาย การส่งการบ้าน ส่งงานนำเสนอหน้าชั้นเรียน หรือแม้แต่ปรึกษาเรื่องส่วนตัว เรื่องงานได้ทุกเรื่อง ตอนลูกศิษย์ออกไปฝึกงานก็เมล์มาหา บอกเล่าประสบการณ์ว่าเป็นอย่างไรบ้างที่ฝึกงานให้อะไรเขาบ้าง ซึ่งเมื่อท่านผู้อ่านบทความนี้อยากเป็นเพื่อนกับดิฉันและลูกศิษย์สามารถ e-mail มาได้ ดังนี้ (ขอบอกนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น) cholticha80@gmail.com, noknarak3@gmail.com, noklove88@gmail.com,nakza51@gmail.com,orapun9@gmail.com,biooming52@gmail.com, suwisa52@gmail.com  

             นักศึกษาเรียนรู้โดยใช้สื่อ Power point ในการเรียนปัจจุบันเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเอง การให้นักศึกษาทำสื่อpower point อีกทั้งฝึกการ Present งานสำหรับเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างภาคภูมิใจนับว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวทันโลก

                    นักศึกษาทุกคนจะต้องมีการเผยแพร่บทความทางการบัญชี โดยครูผู้สอนได้สอนนักศึกษา  ให้นักศึกษาสามารถสร้างบล็อกผ่าน  www.blogspot.com ขึ้นเพื่อฝึกให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา นำความรู้ทางบัญชีที่ตนเองมีอยู่เผยแพร่ทางสื่ออินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ก็จัดประกวดภายห้องเรียนว่าบล็อกใดได้เป็นขวัญใจของเพื่อนๆโดยการให้เข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านบล็อกของเพื่อนๆ นอกจากนี้คัดเลือกบล็อกที่เป็นขวัญใจของเพื่อนๆมาจัดป้ายนิเทศหน้าห้องบัญชี อีกด้วย  ตัวอย่างบล็อกที่ได้รับรางวัล

 

 
   
 
 
 

                                                                     

                การเรียนผ่าน E-Learining เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับโรงเรียนก็ว่าได้ ดิฉันสามารถสร้าง E-Learningแล้วให้นักศึกษาเข้าไปเรียนและทดสอบผ่าน E-Learning สร้างความแปลกใหม่ให้กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก ดิฉันได้ให้นักศึกษาเข้าไปเรียนและสอบเก็บคะแนน10 คะแนน ผ่าน www.nstlearning.com

นักศึกษาชอบกันมากได้รับผลคะแนนทันทีที่สอบ ดังตัวอย่าง

 

                          สรุป การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเราไม่สามารถปฏิเสธเทคโนโลยีได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนจะต้องเป็นต้นแบบแห่งการบูรณาการการเรียนการสอนโดยนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน อีกทั้งต้องสอนจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการใช้งานสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อให้ลูกศิษย์ของเราไม่ตกเป็นทาสของสื่อ แต่เป็นนักปราชญ์ที่รู้จักใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

หมายเลขบันทึก: 244630เขียนเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2009 14:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 มิถุนายน 2012 18:02 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (7)

ต้องมีการพัฒนาไปมากกว่านี้ ครูก็อย่าละเลยเด็กนักเข้มงวดกัยเด็กให้มากๆหน่อย เพราะทุกวันนี้มีแต่คนว่า มัธยมวีรศิลไม่ได้เรื่อง

บทความน่าสนใจในแง่คิด ครับ ;)

ขอบคุณมากครับ

เป็นโรงเรียนที่น่ารักมาก ครูก็เป็นกันเองกับเด็ก ไม่มี ร.ร. ที่เข้าใจเด็กเหมือน ร.ร.นี้ ใครว่า ร.ร.ไม่ดีคิดผิดแล้วแหละ น่ารักที่สุด

กี่รุ่นๆก็มาเรียน ร.ร.นี้ทั้งนั้นแหละ

สวัสดีครับ ครูชล เราชาติชาย จำได้ไหม เก่งจัง

ก็ โออยู่น่ะ กับการพัฒนาด้าน ไอที่ ที่ทาง มว ได้นำมาเป็นสื่อการเรียนการสอน เพราะผมก็นเป็นศิษย์เก่าที่ มว แห่งนี้คนหนึ่งที่เรียนจบมา4-5 ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้มีโอกาศกลับไปเยี่ยมเยียนท่านอาจารย์พิมจันทร์ พี่หญิง ท่านอาจารย์อำภาเลย

สวัสดีคะ อาจารย์ทุกท่าน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี