เรียนรู้จากเวที “คุณอำนวย” ครั้งที่ ๒ (๑๘ เมย. ๔๙)

“ชุมชนคุณอำนวย” จะเป็นเครือข่ายอิสระ

เรียนรู้จากเวที “คุณอำนวย” ครั้งที่ ๒  (๑๘ เมย. ๔๙)

  • เป้าหมายใหญ่ที่สุดของการประชุมนี้ ก็เพื่อทดลองหาลู่ทางสร้างกลไกขับเคลื่อน KM ประเทศไทยโดย “ชุมชนคุณอำนวย” (Community of Knowledge Facilitators - CoKF)
  • ถือเป็นการสร้างกลไกเพื่อสร้างความต่อเนื่องของ “ขบวนการ KM ประเทศไทย”  เสริมเข้ามาอีกแรงหนึ่ง
  • “ชุมชนคุณอำนวย” จะเป็นเครือข่ายอิสระ    เกิดจากการรวมตัวกันเองของ “คุณอำนวย”    ไม่ใช่เป็นชุมชนในสังกัดของ สคส.
  • ในปีแรก สคส. จะหาทาง empower ให้ “ชุมชนคุณอำนวย” ตั้งตัวได้    มีความเข้มแข็ง     และมีโอกาสแสดงตัวตน ทำประโยชน์ให้แก่วงการ KM ไทย     โดย สคส. จะไม่เข้าไปชี้นำ     และที่สำคัญอย่างยิ่ง จะไม่เข้าไปเป็นเจ้าของ หรือต้นสังกัด   
  • เวทีคุณอำนวย ครั้งที่ ๒  ได้ตกลงกันเป็นฉันทามติ ให้ อาจารย์หมอ เจเจ (จิตเจริญ ไชยาคำ)  เป็นประธาน ชุมชนคุณอำนวย คนแรก   โดยจะมีการฟอร์มทีมแกนนำโดยเร็ว    เพื่อจะได้เริ่มกิจกรรม   
  • ในการประชุมกลุ่มวันนี้ มีแนวความคิดเรื่องกิจกรรมที่จะทำมากมาย    ซึ่งคุณธวัชน่าจะได้นำมาลงบันทึกไว้ต่อไป   ในปีแรกทำได้สัก ๒๐% ก็น่าจะพอใจ

เรียนรู้จากเวที “คุณอำนวย” ครั้งที่ ๒ (1)

วิจารณ์ พานิช
๑๘ เมย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)