ดิฉันตอบคำถามของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ เรื่อง KM ในวัฒนธรรมเอเชีย : 1. มีวิธีเอาชนะวัฒนธรรมเกรงอาวุโสอย่างไร แล้วก็ขอยกมาเก็บไว้ในบล็อกของตนเองด้วยคะ


สมัยเรียน ป.เอก ดิฉันทำ dissertation เกี่ยวกับ IT and national culture เป็น experiment ที่เปรียบเทียบระหว่างคนไทยกับคนอเมริกันคะ

จากผลวิจัย ดิฉันบ่งให้เห็นถึงความสำคัญของการที่จะต้องประยุกต์ IT ให้เข้ากับวัฒนธรรม (Localization - L10N) ใน 3 ด้านคะ

1) Preferential aspect

ความชอบในการออกแบบระบบเป็นสิ่งสำคัญคะ สีสรร ความสนุกสนาน ความมีชีวิตชีวา ในเว็บไซต์ ดูจะส่งผลที่แตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรมคะ

2) Cognitive aspect

อย่างไรก็ตาม ภาษาไทยเป็นภาษาที่อ่านยาก และยากกว่าภาษาอังกฤษคะ ดังนั้น จึงกระทบกับ eye movement, speed และ error ในการอ่านคะ ดังนั้น ผู้พัฒนาระบบจะต้อง balance เรื่องนี้กับข้อ 1 ให้ดีคะ โดยเฉพาะเว็บที่เน้นวัตถุประสงค์เพื่อการอ่าน เช่น บล็อก ข่าว เป็นต้นคะ

3) Behavioral aspect

Value คะ layer ที่ลึกที่สุกในวัฒนธรรม ฝังอยู่ลึกมาก เช่น ความเคารพด้าน seniority, anxiety ต่อ การยอมรับในตัวเทคโนโลยี, การหลีกเลี่ยงการโต้แย้ง, การรักษาหน้า, การมีน้ำใจ, ความกตัญญู เป็นต้นคะ

เท่าที่เฝ้าสังเกต แต่ยังไม่ได้ลงมือทำ suvey หรือ interview (แต่ใกล้แล้วคะ กำลังพัฒนา survey อยู่คะ) ดิฉันพบว่า ใน Gotoknow.org เราสามารถเจอะเจอ value เหล่านี้แฝงอยู่อย่างชัดเจนคะ เช่น สังเกตได้ว่า Blogger อาวุโส หรือมีชื่อเสียง จะไม่ค่อยมีคนกล้าเข้ามา comment เป็นต้นคะ

แต่สิ่งหนึ่งที่ ชาว GotoKnow.org ทำให้ดิฉันแปลกใจมากๆ คือ GotoKnow.org มีผู้ใช้มีมีอายุเยอะอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ใช้บล็อกอยู่เป็นประจำ ซึ่งแย้งกับงานวิจัยด้าน IT and Aging ที่มีอยู่อย่างมากมายคะ  เบื้องต้นสันนิษฐานได้ว่า กลุ่มคนเหล่านี้ต้องการการถ่ายทอดความรู้ด้วยใจจริง ๆ คะ และประเทศไทยเราก็ขาดสถานที่ให้คนเรานี้ เราจึงสามารถพบผู้สูงวัยใน Gotoknow.org อยู่หลายท่านมากคะ :)