ความเห็น 22430

บล็อก กับ วัฒนธรรมของประเทศ (blog and national culture)

Dr.Ka-poom
IP: xxx.90.246.100
เขียนเมื่อ 

บันทึกบางบันทึก..

เสมือน.."อนุสาวรีย์"...

ที่มีเตือน"ความรู้"..สู่คนรุ่นหลัง

บันทึกบางบันทึกก็คึกคักดี...

เพราะมีวิ่งวน...ระหว่าง

รู้-รู้, รู้-ไม่รู้, ไม่รู้-ไม่รู้, ไม่รู้-รู้

ก็สนุกดี..เพราะ "คิด"..ไม่หยุดนิ่ง