พรุ่งนี้ (16 เมษายน) ผมจะเดินทางไปบ้านผู้หว่านกับคุณบอย ดังบันทึก แผนการเดินทางฯ ทราบจากคุณธวัชว่า จะมีผู้ไปร่วม ลปรร.กัน ประมาณ 22 ท่าน แต่ไม่ทราบรายชื่อทั้งหมด เป็นเวทีคุณอำนวย ที่มาจากหลายสถาบัน มีทั้งคนที่เขียนบล็อกและไม่เขียนบล็อก

  ผมลองสำรวจผู้ที่คาดว่าจะไป ลปรร.กัน เฉพาะที่มีบล็อกก่อนนะครับ (ต้องขออภัยหากผิดพลาด)

1. beeman 2. คุณบอย จากมน. 3. ท่านชายขอบ จากพัทลุง 4. ท่านอาจารย์ JJ จาก มข. 5. พี่เม่ย จากมอ. 6. คุณวีรยุทธ จากกำแพงเพชร 7. อาจารย์วิไลลักษณ์ มธ.(ลำปาง) 8. คุณจินตนา มวล. 7. 3 ซ่า PO สคส. 8. คุณเพื่อนร่วมทาง กรมอนามัย 9.-10.และเดาเอาว่า อีกอย่างน้อย 2 ท่านจากชุมชนคนอำนวย KM  11.-12. คุณเรวัตและคุณทวีสิน จากปูนซิเมนต์ไทย 13. คุณจุรีรตน์ ชุมพร 14. คุณเที่ยง มอ. 15. คุณธวัช

   ยังขาดอีก 7 ท่านครับไม่ทราบว่ามีใครอีก....ใครทราบเพิ่มเติมช่วยบอกทีครับ