ชื่นชมศูนย์วิจัย : RCSD (3) การสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค

เป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งหลายด้าน

ชื่นชมศูนย์วิจัย : RCSD (3) การสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค


        จุดแข็งของ RCSD ได้แก่
1.       มีอาจารย์นักวิจัยที่เข้มแข็งจำนวนมาก  ได้ระดับ “มวลวิกฤติ” (critical mass)
2.       เลือกประเด็นหลัก (theme) ถูกต้อง   คือภูมิภาคลุ่มน้ำโขง   ซึ่งนับเป็นภูมิภาคเชิงยุทธศาสตร์ของโลก   เป็นพื้นที่ของการประลอง – ปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง ความเป็นท้องถิ่น กับโลกาภิวัตน์
3.       มี connection กับแหล่งทุนนานาชาติ และมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคอื่น
4.       มีนักบริหารงานวิจัย – วิชาการ – บัณฑิตศึกษา ที่มีความสามารถ
5.       มีระบบธรรมาภิบาล (governance) ทีเข้มแข็ง    เลือกเอาคนเก่งๆ จากหลายชาติในภูมิภาคมาเป็น Board of Trustee โดยมี ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็นประธาน    ทำให้ได้รับคำแนะนำดีๆ ในการดำเนินการ   และได้รับความร่วมมือ – สนับสนุน จากหน่วยงานในภูมิภาค เป็นอย่างดีเยี่ยม
        คงจะมีจุดแข็งอื่นๆ อีกมาก ที่ผมมองไม่ออก    เพราะผมเชื่อว่าความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น จะต้องมีเหตุปัจจัยมากมาย 
        กลไกสร้างความสำเร็จอย่างหนึ่ง คือการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ที่หมุนเวียนไปตามประเทศในภูมิภาค สำหรับให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในโครงการได้นำเสนอผลงานวิจัย ให้ผู้เชี่ยวชาญได้วิพากษ์/ให้คำแนะนำ   เป็นทั้งกลไกเสริมคุณภาพของงานวิจัย  และเป็นกลไกสร้าง connection ระหว่างประเทศในภูมิภาคให้แน่นแฟ้นขึ้นไปอีก 
       ผมพลาดโอกาสไปร่วมประชุมวิชาการระดับภูมิภาคครั้งที่แล้ว  คือเมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ เมย. ๒๕๔๘ ที่มหาวิทยาลัยอานเกียง  เวียดนาม   เรื่องการสร้างจารีตใหม่ในท่ามกลางความทันสมัยในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง   มีสาระที่น่าสนใจมาก ดูรายละเอียดได้ที่ http://rcsd.soc.cmu.ac.th/angiang/
วิจารณ์ พานิช
๑๕ เมย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัย#นศ.#ป.เอก#การจัดการงานวิจัย

หมายเลขบันทึก: 24011, เขียน: 15 Apr 2006 @ 12:46 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)