เสีย....เพื่อสร้าง

ดัชนี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สุขภาพดีไม่มีขาย....อยากได้ ต้องเสียเพื่อสร้าง

                    เราเคยได้ยินคำว่าเหตุการณ์สร้าง "ผู้นำ"   หรือได้ยินคำว่า"ได้อย่างเสียอย่าง"  หากว่ากันแล้วมันเป็นกฎของธรรมชาติ  "ได้มา..เสียไป   หรือ เสียไปได้มา"   หากจะกล่าวกันแล้วเรื่องพรรค์นี้มีมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดหรือบรรพบุรุษ  เอกันง่ายๆเพียงแค่เศรษฐกิจสมัยก่อนใช้วิธีการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันก่อนที่จะมาซื้อขาย

                    ฉะนั้นการที่คนเราจะได้อะไรสักอย่างต้อง "เสีย" ก่อน  ถึงจะได้มา   เช่น  อยากได้ความรู้มากมาย  ก็ต้องเสียเวลาอ่านหนังสือ หรือเรียนทุกรูปแบบ    อยากได้เงินมากๆเป็นเศรษฐี  ก็ต้องขยันทำงาน   อยากให้สุขภาพแข็งแรงต้องเสียเวลาไปออกกำลังกายทุกวัน ฯลฯ   ตัวอย่างเหล่านี้จะเป็นคำตอบได้ว่า  "เสีย....เพื่อสร้าง"

                     สร้างอะไร  ต้องมีจุดหมายที่แน่นอน  เช่นจะออกกำลังกายก็ต้องทำจริงๆจัง  ไม่ใช่เสียเงินซื้อชุดสวยๆ  แต่นำมาใส่เดินโชว์ตามห้าง   โดยไม่ใช้ออกกำลังกายแบบนี้เรียกว่า  "เสียแล้วเสียเลย"  มันก็จะไม่ได้สร้างคุณค่าและอะไรขึ้นมา

                    หากเราจะ"เสีย...เพื่อสร้าง"  ในเรื่องใดๆก็ตาม   เราต้องทำในสิ่งที่มีคุณค่า...มีคุณประโยชน์ เรียกกันภาษาวัยรุ่นว่าทำแล้วต้องโดน หรือเกิดความรู้สึกสะเทือน มีแนวทางเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยต้องมีแนวทาง 3  แนวทาง  ได้แก่  1.เนื้อหา    2.กระบวนการวิธีการ  3.ผลลัพธ์

                   วันนี้ถ้าเราคิดได้   เราคิดเป็น   เราก็จะไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม  เราก็จะไม่สร้างปัญหาให้กับตนเองด้วยการเจ็บป่วย   เรายอมเสียเหงื่อ   เรายอมเสียเวลา   เรายอมเหนื่อย  เรายอมทุกอย่างเพื่อให้ไดออกกำลังกาย   สิ่งที่ได้มา "สุขภาพแข็งแรง"  เนื่องจากสิ่งที่เราเสียไปได้สร้างความแข็งแรงและสุขภาพกายและใจมาให้   "วันนี้คุณออกกำลังกายหรือยัง"

                   อย่าให้ความขี้เกียจ  ความักง่าย  ความไร้สาระ  ความไม่ใส่ใจ   ความขาดจิตใต้สำนึกมาทำให้ท่าน  "เสีย....โดยไม่สร้าง"  หากพวกเราทุกคนช่วยกันเสียเพื่อสร้างตนเองให้แข็งแรง  และค่อยออกไปช่วยชุมชนสังคมแบบนี้จะดัไม่น้อย  อยากจะบอกว่า สุขภาพดีไม่มีขาย.....อยากได้ต้อง  เสียเพื่อสร้าง   และควรสร้างอย่างต่อเนื่องทุกสถานที่      ถึงจะเป็นผู้ที่เรียกได้ว่า "เสีย..เพื่อสร้าง"  จริงๆกับทุกกิจกรรมและภารกิจ          


 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชนบทความเห็น (0)