เครื่องมือ KM  : 2. BAR


·        BAR – Before Action Review เป็นเครื่องมือ KM ที่สำคัญและใช้ง่ายพอๆ กับ AAR
·        เป็นเครื่องมือที่ Made in Thailand โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร – ผศ. ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร
·        ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

วิจารณ์ พานิช
๑๕ เมย. ๔๙