ขอบอกก่อนว่าเป็นภาษาอิสานกลางนะครับ  จริงแล้วอยากเสนอความรู้เรื่องสงกรานต์ในอดีต ขอเป็นคราวต่อไปก็แล้วกัน   วันนี้เสนอคำว่า " หด "  ออกเสียง โฮ๊ด  แปลว่า รดน้ำ  เช่น ไปหดผัก  หมายถึงไปรดน้ำผักในสวน  ไปหดสงกาน หมายถึงไปเล่นน้ำสงกรานต์ เป็นต้น