อะไร ทำไม เพื่อใคร?

 ภาพนี้มีรางวัล สบายๆวันหยุด แต่ไม่หลุดจากหน้าที่ เรียนเชิญ Story Telling ครับ

JJ