ความเห็น 22610

บล็อก กับ วัฒนธรรมของประเทศ (blog and national culture)

big c
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ดร.จันทวรรณ์ค่ะ

อ่านบันทึกอาจารย์แล้วหนูเกิดความสงสัย 1 ประเด็นค่ะนั้นคือ 1)ในคำว่า  it  นั้นรวมถึงอะไรขอบเขตของ  it คือที่ตรงไหนค่ะ เพราะหากเมื่อหนูต้องการที่จะคิดต่อว่าเมื่อเกิดการประยุกต์  it ให้เข้ากับวัฒนธรรม จะต้องคำนึงถึง 3 ประเด็นดังที่ท่านอาจารย์เขียนในบันทึกข้างต้นค่ะ 

มีความคิดเห็น ในข้อที่ 3 เรื่องBehavioral aspect   เห็นอย่างที่หลายๆท่านได้แสดงความคิดเห็นนั้นคือการไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในบล็อกของผู้อาวุโส ซึ่งเกิดกับตัวเองค่ะ เรื่องมีอยู่ว่า  ไม่แน่ใจว่าคนที่เริ่มการเขียนบล็อกจะเป็นเหมือนกันหรือไม่คือ ไม่รู้ว่าจะเขียนอย่างไร นั้นคือเกิดคำถามทั้งหมดทั้งอะไร ทำไม ที่ไหน อย่างไรคือเกิดคำถามไปหมด  ก็พยายามอ่านเพื่อที่จะหา ไม่แน่ใจจะเรียกว่า how to ได้ไหมนะค่ะ ก็ได้ค่ะแต่อ่านไปก็ขัดแย้งในใจบางประเด็นบางหัวข้อนะค่ะ  แต่ก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างที่งานวิจัยอาจารย์บอกเพราะเป็นบล็อกของผู้อาวุโสค่ะ จำได้ว่าอึดอัดใจอยู่ประมาณ 2 วันจนได้มาพบกับบันทึกเรื่องหนึ่งใน gotoknow นี้แหละค่ะที่บอกว่า เขียนอย่างอิสระ   เขียนให้ตัวเองอ่าน  เขียนอย่างที่ใจอยาก อ่านแล้วเกิดความโล่งบอกไม่ถูกค่ะเพราะจริงๆแล้วการแสดงความคิดเห็นก็คือการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้หนูลืมไปได้อย่างไร

 จนกระทั่งได้อ่านงานของอาจารย์ค่ะ เมื่อเกิดความสงสัยหนูจึงถามเลยค่ะ เพราะคิดว่าในเนื้องานอาจารย์จริงๆน่าสนใจอยู่มากสำหรับคนที่พื้นฐานด้าน it น้อยมากๆเช่นหนูค่ะ  เพราะคำว่า it แค่ได้ยินนะค่ะไม่ต้องคิดก็ไม่น่าที่จะมีผลมาเกี่ยวเนื่องกันได้กับประเด็นด้านสังคมวัฒนธรรมคือไม่คิดว่างานด้าน it ก็มีการมองแล้ววิเคราะห์แบบองค์รวมเช่นกัน  ดังนั้นหนูจึงลองคิดดูในแง่ของการประยุกต์องค์ความรู้ที่อาจารย์ได้ว่าหากเอาไปใช้ในงานที่หนูทำอยู่ทุกวันค่ะอาจารย์ผลจะออกมาอย่างไร    นั้นคือหนูสามารถหาอ่านงานฉบับเต็มๆของอาจารย์ได้ที่ไหนค่ะ