ความเห็น 23745

บล็อก กับ วัฒนธรรมของประเทศ (blog and national culture)

จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ คุณ big c

1) IT นั้น ดิฉันหมายรวมถึง ทั้ง hardware และ software คะ ส่วนงานของดิฉันนั้น เน้นเรื่อง Interface design คะ หาอ่านได้ที่ฐานข้อมูลของ http://sciencedirect.com คะ Paper ชื่อว่า

Noiwan, J. and Norcio, A. F. (2006) Cultural Differences on Attention and Perceived Usability: Investigating Color Combinations of Animated Graphics, International Journal of Human-Computer Studies, Vol. 64, Issue 2, Pages 103-122 (February 2006).