เกียรติ
นาย สมเกียรติ วงษ์พันตรี

ครูใหญ่ -ประชุมเล็กๆ แต่ไม่เล็ก กลุ่มงานรักษาศพครูใหญ่


แนวทางการปฏิบัติและพัฒนาองค์กร

29 มค.52 19.30 น.ประชุมเล็กๆ แต่ไม่เล็กสมชื่อ  ผม ในฐานะผู้ที่ต้องรับนโยบาย(โดยปริยาย)ต้องปฏิบัติตาม

คำสั่งที่หนักพอควร สำคัญต่อองค์กรในเบื้องหน้าก็ว่าได้ เพราะว่าเป็นด่านแรกในการผลิตวัตถุดิบ

สำหรับนักศึกษาแพทย์ และอาจารย์ ในการเรียนการสอนวิชาแพทย์ สิ่งที่ว่านั่นก็คือ การผลิตครูใหญ่

ในการทำงานเกี่ยวกับครูใหญ่ก็มีอยู่หลายส่วน เหมือนกับหน่วยงานอื่นๆทั่วไป เช่น ต้องมีหน่วยธุรการฯ หน่วยปฏิบัติการ ฯลฯ ซึ่งหน่วยปฏิบัติการที่ว่านี้ ก็จะมีหน้าที่หลายอย่าง แบ่งแยกหน้าที่ ช่วยกันทำแต่ละส่วนเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง เช่น ไปรับศพผู้บริจาคร่างกายตามจังหวัดต่างๆก็ดี จะมีทำหน้าที่ ฉีดยาครูใหญ่ ดองครูใหญ่ ชำแหละเพื่อทำโครงกระดูกครูใหญ่ ซึ่งแต่ละงานก็มีรายละเอียดปลีกย่อยไปอีกหลายกระบวนการจนกว่าจะแล้วเสร็จเพื่อเป็นวัตถุดิบในการเรียนการสอนได้อย่างดี เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนจากของจริงซึ่งจะเป็นการฝึกทักษะที่ดีมาก ก่อนที่จะไปรักษาคนไข้ในอนาคต

ในการประชุมเล็กครั้งนี้ ซึ่งอาจไม่ถือว่าเป็นการประชุมก็ได้ จะพูดได้ว่าเป็นการปรึกษาหารือระหว่างหัวหน้างาน กับผู้ใต้บังคับบัญชาก็ว่าได้ ซึ่งได้กล่าวถึงการทำ KM ของหน่วยงานเฉพาะส่วน โดยในส่วนตัวผมเองแล้ว ก็ได้เข้ารับการอบรมเรื่องKM มาบ้างแล้วก็พอจะเข้าใจเหมือนๆกับหลายๆท่าน

รายละเอียดที่น่าจะได้ทำการบันทึกในวันนี้ ผมคิดว่า น่าจะให้ทุกคนในหน่วยงานได้มาฟังด้วยกัน ถึงเรื่องความเป็นไปเป็นมา การพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืน ไม่ตายไปกับกาลเวลาและคน สมดังเจตนาที่ว่าไว้ในการจัดการความรู้

คำแนะนำที่ได้คือ ผมต้องทำ KM ผมมีความรู้เรื่องอะไร ต้องถ่ายทอดให้คนอื่นรอบข้างรู้ด้วย คนรอบข้างเก่งเรื่องไร ก็ต้องถ่ายทอดเช่นเดียวกัน โดยมีการจดบันทึกการประชุมเรียบร้อย ต่อไป ทุกคนที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน จะต้องทำงานแทนกันได้หมดทุกคน ในมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น การต้อนรับผู้มาบริจาคร่างกายด้วยไมตรี และยินดีต้อนรับเสมอ การตอบรับโทรศัพท์ที่นุ่มนวล ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง รวดเร็ว เป็นกันเอง เป็นที่พอใจของผู้ที่โทรเข้ามา  การออกไปรับศพครูใหญ่ในที่ต่างๆในภาคอิสาน ที่เป็นที่ประทับใจของญาติของครูใหญ่  กรรมวิธีการผลิตครูใหญ่ซึ่งเริ่มตั้งแต่การชำระทำความสะอาดร่างครูใหญ่ การจัดทำทะเบียน บันทึกข้อมูลทั้งหมดของครูใหญ่ กรรมวิธีการฉีดยาครูใหญ่ทั้งหมด การดองครูใหญ่ รวมทั้งการผสมน้ำยาดอง การดอง การนำครูใหญ่ลงอ่างดอง ระยะเวลาการดอง การนำครูใหญ่ขึ้นโต๊ะเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษา การทำพิธีต่างๆ เช่นการไหว้ครูใหญ่ก่อนการเรียน พิธีทางสงฆ์เช่นการอาราธนาศีล ฯลฯ การบำรุงรักษาครูใหญ่ในระหว่างศึกษาจนจบปีการศึกษา และการบริหารจัดการ การเตรียมศพครูใหญ่เพื่อเข้าพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ การแต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีฯ การขอไฟพระราชทานเพลิง การเตรียมงานทั้งหมด ทั้งการจัดสถานที่ การเตรียมคน การเข้าประชุมในแต่ละครั้งเกี่ยวกับงานพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษ การดำเนินงานในพิธี การนำร่างครูใหญ่ไปเผา ณ. วัดต่างๆ  การส่งกระดูกของครูใหญ่กลับไปให้ญาติ การนำครูใหญ่ไปลอยอังคารก็ดีล้วนแต่เป็นงานที่ว่าได้ว่าไม่ใช่หมูทั้งสิ้น

ยังมีเรื่องงานวิจัย ที่ท่านหัวหน้าภาคได้พูดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รู้อีกกล่าวคือ นอกจากจะทำเรื่องเกี่ยวกับทำ KM หน่วยงานแล้ว ก็ยังสามารถนำไปเป็นงานวิจัยของอาจารย์ได้อีกด้วย เช่น ในการหมักกระดูก วิธีการไหนที่จะให้ผลออกมาดีที่สุด ระหว่าง หมักทราย หมักน้ำ หมักแห้ง เปรียบเทียบคุณภาพที่ออกมา โดย Fix ช่วงอายุ หรือ การหมักในฤดู หนาว ร้อน หรือฝน ดีที่สุดเพราะเหตุใด และ/หรือ ช่วงอายุเท่าใดเหมาะที่สุดในการทำโครงกระดูก

ยังมีรายละเอียดงานที่มากมายเจาะลึกปลีกย่อยลงไปอีก ซึ่งจากที่ผมดูแล้วและหัวหน้าก็เห็นด้วยว่า จัดทำKM ได้ทั้งหมดนี้ คงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะหมด แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะทุกอย่างก็ต้องเริ่มนับที่ 1 ทั้งนั้น  ซึ่งในงานนี้ก็คงต้องขอความช่วยเหลือท่าน รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา เพื่อเป็นที่ปรึกษาและเป็นแม่งานให้ ทั้งอาจจะต้องเป็นวิทยากรในหลายๆเรื่อง เพื่อให้เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที่ถูกต้องเป็นอันเดียวกัน ผมก็คงต้องขอความช่วยเหลือจากท่านในเร็ววันนี้

ที่สำคัญ ในการทำ KM ในคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้ ก็รู้มาว่ามีงบประมาณสนับสนุน ผมคิดว่าคงต้องไปขอใช้บริการซะแล้วครับ เพราะเห็นเคยมีอาจารย์ภายในภาควิชาฯทำKM เรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ, พยาบาลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ก็ได้ทำKM เกี่ยวกับกลุ่มงานพยาบาลก็ดี คิดว่า คราวนี้ คงเป็นโอกาสอันดีที่ผม และกลุ่ม จะได้เริ่มนับ 1 เสียที  โดยในการนี้ ท่านหัวหน้าภาคฯก็ได้สนับสนุนเต็มที่ ให้ดำเนินการไปได้เลย ไม่ว่าจะใช้เวลายาวนานเท่าใดก็ตาม เพื่อให้องค์กรยั่งยืนพัฒนาต่อไป

KM ที่ท่านหัวหน้าภาคพูดถึงนี้ คืออยากให้กลุ่มงานรักษาศพในภาควิชาฯ ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มจากให้พี่ไสว ดำเนินการทำหนังสือเวียน และเชิญประชุมกลุ่มงาน ซึ่งจะสามารถจะนำความรู้ที่แต่ละคนชำนาญออกมาใช้ประโยชน์สูงสุด เป็นประโยชน์แก่องค์กรและประเทศชาติต่อไป  โดยท่านได้สั่งการว่า ให้ทำKM ทุกวันพุธ ใช้ห้องประชุมของภาคฯและ เบิกค่าอาหารในการประชุมได้ ซึ่งท่าน รศ.นพ.โกวิท ไชยศิวามงคล (หัวหน้าภาคฯ)ได้ให้คำว่า KMข้าวเที่ยง และจะต้องให้ทำอย่างเร็วที่สุดนับจากวันนี้ไป

ผมเองก็คงต้องไปปรึกษาท่านอาจารย์สุรพล ซึ่งเชี่ยวชาญและเป็นกันเองดี เพื่อทำภาระกิจนี้ให้สำเร็จให้ได้ แต่ก่อนอื่นผมต้องขอวางแผน ให้ดีก่อน เพื่อจะได้ดำเนินการได้ อย่างราบเรียบไม่ผิดพลาด วันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนครับ..

หมายเลขบันทึก: 238440เขียนเมื่อ 29 มกราคม 2009 21:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 10:37 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

ขอบคุณค่ะ จะรออ่านต่อไปค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี