อยากบันทึกเกี่ยวกับจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มานานแล้ว  เพราะคิดว่ายังมีความทรงจำอยู่ในแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  คิดว่านี่คืออีกเวทีหนึ่งสำหรับการบันทึกความรู้เกี่ยวกับสถาบันแห่งนี้ที่เพิ่งจะมีอายุได้แค่ 14 ปี  แต่หากว่าเราได้เริ่มตั้งแต่เริ่มต้น ก็คงเป็นการสั่งสมพัฒนาการของการเติบโต การเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างต่อเนื่อง