ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

GIS

     จากการที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรความรู้เบื้องต้นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และมีผู้เข้ามารับการอบรมจำนวนหนึ่ง โดยหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทำการประเมินความเข้าใจของผู้เข้าอบรม โดยมีเกณฑ์คะแนนความเข้าใจในเนื้อหาที่อบรม อยู่ในระดับดี และการประเมินความถึงพอใจในการจัดการฝึกอบรมของผู้ดำเนินการ โดยมีเกณฑ์คะแนนความพึงพอใจในการจัดการฝึกอบรม อยู่ในระดับดี และผู้ที่มารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้มี 17.6 % ที่เคยมารับการฝึกอบรมที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาก่อน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์กับทางศูนย์คอมพิวเตอร์ในการเป็นขวัญและกำลังในการปฏิบัติงานให้ดีต่อไป และจะได้พัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต

     จากแบบประเมินข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ไปใช้มากขึ้น เนื่องจากอาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ไปใช้ในงานและชีวิตประจำวันกันมากขึ้น ทำให้มีผู้สนใจที่จะหาความรู้เพิ่มเติมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สนับสนุนและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 23582, เขียน: 11 Apr 2006 @ 14:42 (), แก้ไข: 21 Mar 2012 @ 23:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)