สรุปการบรรยายพิเศษ

โดยวิทยากรผูมีประสบการณ์ ศาสตรษจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
การปลูกฝังให้ชีวิตเป็นชีวิตที่มีคุณค่า คือ
1.  ต้องชอบในงานที่ทำ
2.  พัฒนางานที่ทำให้เจริญก้าวหน้า
3.  ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่น

                การดำเนินชีวิตก็เหมือนการหาปลา  เราจะเรียนรู้เรื่องการตกปลา ดีกว่ามีคนเอาปลามาให้  แต่เราไม่เคยรู้วิธีจับปลาเลย  คนเราต้องฟังแล้ววิเคราะห์  อย่างฉลาด  คุณชอบคนรวยที่ช่วยให้คุณคิดเป็น  วิเคราะห์เป็น  ตอนนี้สุขภาพร่างกายเรายังดีอยู่  แต่ตอไปอายุก็จะมากขึ้น  ดังนั้นเราต้องติดอาวุธทางปัญญา  คนที่ฉลาดไม่ใช่ต้องเรียนสูงถึงจะฉลาดได้  ทุกคนมีสมองและมีปัญญา  สามารถวิเคราะห์ทุกอย่างได้เท่ากัน  ฉะนั้น  ควรหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการอ่านหนังสือ  ศึกษาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
                อาชีพ รปภ.เป็นอาชีพที่มีเกียรติ  ได้ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่คนที่เป็นมันสมองของประเทศ  เราเป็นคนดูและมันสมอง  เราก็สามารถที่จะมีมันสมองที่ดีได้เช่นกัน  โดยการถาม หรือ  พูดคุยเพื่อแสวงหาความรู้ 
                เราต้องทำให้ตัวเองมีคุณค่า  ยกย่องตัวเอง  มีความภาคภูมิใจในอาชีพที่ได้รักษาความปลอดภัย  ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา  เราเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อมหาวิทยาลัย  ดังนั้นเราจะต้องได้รับการดูแลจากทางมหาวิทยาลัย
                ผู้นำที่ดีจะต้องมี  RESPECT  การให้เกียรติ การเคารพผูที่อยู่ด้านล่าง  มีความจริงใจ  ผู้นำที่ดีต้องโน้มตัวลงไปด้านล่าง  เพราะคนที่อยู่ด้านล่างนี่แหละจะเป็นคนที่ช่วยเรา  ดูแลเรา  ผู้บริหารจะต้องเห็นคุณค่าของคนทุกระดับ  แสดงความรัก และความห่วงใยกับทุกคนในองค์กร  ถ้าเขารักในผู้นำ  เขาก็จะรักในองค์กร  หน่วยงานนั้นตามมาด้วย  สรุปคือ
                1.  ผู้บริหารจะต้องเอาจริงกับความเป็นอยู่ของทุกคนในหน่วยงาน  พยายามศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ่ง
                2.  ถ้าเจ้าหน้าที่มีปัญหาพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษา  เพราะถ้าเขาไม่รักเรา และ เขาจะรักหน่วยงานที่เขาทำอยู่ได้อย่างไร
                ให้ความเป็นธรรมกับทุกคน  บริหารงานอย่างโปรงใส  สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่บริหารให้ทุกคนในองค์กรมีความสุข  ปฏิบัติงานด้วยความสบายใจ  มีทรัพยากรเพียงพอ  งานรักษาความปลอดภัยก็เช่นเดียวกัน  ถ้ามีปัญหา หรือข้อขัดแย้ง  ผู้บริหารต้องวางตัวเป็นกลาง  แก้ปัญหาด้วยความถูกต้อง   และ  ต้องทำให้คนข้างล่างมีความสุข
                อย่าลืมว่าการบริหารจัดการเป็นสิ่งที่สำคัญ  การสร้างความรักต่อองค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญ  มีความรัก  เอาใจใส่  ดูแลความเป็นอยู่ของคนในองค์กร  คนในองค์กรทำงานด้วยความถูกต้อง และเป็นธรรม   มีคุณธรรม  จริยธรรม  แก้ปัญหาด้วยความรอบคอบ  องค์กรก็จะเป็นองค์กรที่มั่นคง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานรักษาความปลอดภัย มข.ความเห็น (2)

เด็กบ้านนอก
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

อยากให้ผู้บริหารดูแล คนข้างล่าง
ให้ความรัก  ความเห็นใจ เราบ้างนะคร้าบ

 

ใบบุญ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับคุณโลมา การดูแลตัวเองให้สุขภาพดี มีกำลังทำงานอย่างดี น่าจะเป็นสิ่งแรก เริ่มต้นที่ตัวเองก่อน ดีนะคะ