picture

เมื่อได้อ่านแล้ว เรารู้สึกอย่างไรกันบ้าง..??


       เรามีสื่อดีๆ อยู่มากมายบนอินเตอร์เน็ต ถ้าเรารู้จักนำมาใช้ เช่นเดียวกันกับภาพๆ นี้ เราไม่ได้สร้างขึ้นมาเอง แต่มีท่านอื่นที่ได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆ นี้ไว้ แล้วภาพนี้ก็แพร่หลายต่อไปบนอินเตอร์เน็ต จากเว็บนั้นสู่เว็บนี้ จากเว็บบอร์ดสู่เว็บบล็อก และอาจเปลี่ยนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่โปสเตอร์ สู่การพิมพ์ หรือสกรีนออกเป็นภาพที่แปะอยู่บนหลังเสื้อยืด และอื่นๆ อีกมากมายสารพัด

       สำคัญที่เนื้อหาที่นำเสนอว่าจะสะกิตความคิด ความรู้สึก ภายในลึกๆ ของคุณได้มากน้อยเพียงไร คำบางคำ ข้อความบ้างข้อความ อาจโดนใจคุณในช่วงจังหวะเวลาชีวิต ณ ตอนนั้น หรืออาจจะสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่คุณก็ได้ ภาพอดีตที่ลับหายไปอาจจะหวนคืนกลับมาอีกครั้ง และเช่นกัน.. ชีวิต ได้เสพงานศิลปะที่มีคุณค่าอีกครั้ง..

       เรามาร่วมมือกันส่งต่อสิ่งดีงามแก่ชีวิต ด้วย ภาพ ข้อความ ที่มีความหมายดีๆ ให้แก่กันนะครับ ซึ่งเราขอเริ่มด้วยภาพๆ นี้..


ขอขอบคุณ
Spaces

  ♡ Cheerful Beach ~~♥ หาดทราย...สายลม...สองเรา ~~♡

สำหรับภาพต้นฉบับที่สร้างแรงบันดาลใจ เมื่อเราไปพบเจอ..