องค์กรไม่เรียนรู้ (1) : สติ

- องค์กรที่ "ขาดสติ" เดินผิดทางได้ง่าย
- หลายองค์กรเขียนแผนดี   แต่เวลาปฏิบัติเบี่ยงเบนไปจากแผนหรือไม่ค่อยเขยื้อน
- "ระบบสติ" ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันได้แก่
 - ระบบข้อมูล
 - คณะกรรมการนโยบาย, กำกับทิศทาง
 - กลไกติดตามประเมินผล
- "ระบบสติ" ข้างบน   เป็นระบบภายนอก   เหมาะต่อองค์กรที่ทำงานแบบมีแผนชัดเจน   เป้าหมายชัดเจน   ไม่เหมาะต่อองค์กรเชิงสร้างสรรค์หรือองค์กรเคออร์ดิค
- "ระบบสติ" ขององค์กรเชิงสร้างสรรค์   เน้นที่ "ระบบภายใน" (built-in) อยู่ในการทำงานตามปกติ
- KM คือระบบสติภายในดังกล่าว
- องค์กรที่มีชื่อเสียง   มีโอกาสขาดสติได้ง่าย   เพราะตั้งอยู่ในความประมาท (complacency)
- KM เป็นเครื่องมือให้หมั่นตรวจสอบ   ทำจนเป็นกิจวัตร   มีสติอยู่ตลอดเวลา   คือรับรู้สิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง

วิจารณ์  พานิช
 6 เม.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (4)

sawancomline
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาต show & share ประสบการณ์ในหัวข้อนี้ค่ะ

การสร้างรากแก้วของ LO  = สร้างสติขององค์กร
1. ต้นปี 2547 เพิ่งรู้จักคำว่า KM
2. จุดประกายการเรียนรู้เรื่อง KM -->  ว้าว! ถ้าฉันมีโอกาสเรียนต่อปริญญาเอก ฉันจะเรียนเรื่อง KM นี่แหละ  เริ่มหาข้อมูลว่าจะเรียนปริญญาเอกทาง KM เขาเรียนเรื่องอะไรกัน อ่านเอกสาร/หนังสือด้าน KM อ่าน web เช่น managerroom.com, web ส.ค.ส. ,อ่าน blog ที่สนใจ -->จำได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน
3. จุดประกายการปฏิบัติ --> จาก blog อาจารย์ค่ะ หลายเรื่องราวที่เล่าเรื่องการจัดการความรู้อาจารย์เน้นที่การปฏิบัติ  + จาก อ.ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ก่อนทำ KM ควรจะทำ LO ก่อนหรือน่าจะทำควบคู่กันไป เน้นวิถีพุทธและ รากแก้วของ LO คือ การสร้างสติ
4.เริ่มต้นปฏิบัติ -->เอาละสิค่ะ อยากปฏิบัติมาก แล้วจะเริ่มต้นอย่างไรดี องค์กร คืออะไร?  องค์กร = ที่ทำงาน ก็ยังไม่มีการทำ KM แล้วจะปฏิบัติได้อย่างไร แล้วก็ได้คำตอบจากแหล่งความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ที่ทำ KM นี่แหละค่ะ โดนใจ

“หลักการทำงาน คือ บวชอยู่กับงาน
ตั้งใจทำงานไป แต่ ภายในใจ ก็โอปนยิโก น้อมดูจิตตนเองไปด้วย
ตั้งเป้าหมาย มุ่งมั่น แต่ ไม่ยึด ...
สร้าง LO & KM ในใจให้ได้ สำคัญกว่า LO&KM ภายนอก มากมายนัก”
(จาก web
http://managerroom.com ตอบกระทู้ที่# 2064 แนวทางในการทำ e-learning ในองค์กร โดยคุณ ดร.วรภัทร  ภู่เจริญ)

เริ่มต้นปฏิบัติ ที่ สร้าง LO & KM ในใจ = สร้างรากแก้วของ LO ในใจ = สร้างสติในตนเอง  รู้จักวิธีการสร้างสติ ล้มลุกคลุกคลานกับการสร้างสติ ใช้สติทำงาน เมื่อสติลดลง ก็รู้จักสร้างสติให้เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี 2547 (ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ) และปี 2549 เริ่มหัดเล่าเรื่องจากการปฏิบัติแล้วค่ะ การเรียนรู้วันนี้ก็ยังคงเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างรากฐานของ LO ในใจตนเองอยู่ค่ะ ไม่ได้เรียนรู้เพื่อปริญญาอย่างที่คิดไว้ตอนแรก

5 สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้การสร้างรากแก้ว LO --> เมื่อบุคคลสร้างรากฐาน LO ในใจ  ผลที่ได้ เป็นบุคคลที่มีสติ รู้จักใช้สติในการทำงาน รู้จักวิธีการสร้างสติและเพิ่มกำลังสติ องค์กรที่จะได้รับประโยชน์นอกจากประโยชน์ต่อตนเองแล้ว องค์กรภายนอกย่อมได้ประโยชน์ด้วยเพราะเป็นผู้รู้จักใช้สติในการทำงานในภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ  (องค์กร = ครอบครัว, ที่ทำงาน และ สังคม)

มีข้อความที่โดนใจให้เริ่มต้นการปฏิบัติ LO & KM ที่ตนเองก่อน เป็นบทสรุป นะคะ

สภาพความจริง
- หลายองค์กรมีอายุนานแล้ว กลุ่มคนมีหลากหลาย
- อุปสรรค จะมีมากมายตามไปด้วย
ผมก็เป็นคนหนึ่ง ที่อยู่ระดับกลางๆขององค์กร จริงๆแล้ว "ผม" ต้องทำอย่างไรครับ ?
(ผมอยากเห็นความเจริญ ในระดับกลุ่ม,องค์กร,ประเทศ)
"ผม" จะไม่ "รอ" ผู้นำคนใหม่
"ผม" จะไม่ "ผลักไสไล่ส่ง" คนที่ต่อต้าน
(ผมอาจจะเป็น "คนที่ต่อต้าน" ในมุมมองของคนอื่นๆก็ได้)
ถึงแม้ว่า "ได้ทำเล็กน้อย" ยังดีกว่า "ไม่ได้ทำอะไรเลยครับ"
[ 21 ก.พ. 2005 16:07 ]”
(จาก web
http://managerroom.com ตอบกระทู้ที่# 2064 แนวทางในการทำ e-learning ในองค์กร ไม่ลงชื่อผู้ตอบ 
 

ขอบคุณสำหรับโอกาสนี้ค่ะ

วิจารณ์
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

คุณ sawancomline น่าจะเปิด บล็อก    เขียนเล่าประสบการณ์ การทำ KM & LO ภายในตน ประจำวันใน บล็อก นะครับ   ที่เล่ามาน่าสนใจมาก   ขอบคุณมากครับ   ผมได้เรียนรู้มาก

วิจารณ์ พานิช 

พัชรา
IP: xxx.157.14.245
เขียนเมื่อ 
ดิฉันเป็นผ้หนึ่งที่ยังล้มลุกคลุกคลานกับการสร้างสติ แต่เห็นความสำคัญในการใช้สติทำงานจากการติดตามอ่านและเรียนรู้จาก อ.วรภัทร์ มาประมาณเกือบ 2 ปีทั้งหนังสือที่อ.เขียนเอง จาก web และเทป คิดว่าอ.สื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจง่ายมากโดยเฉพาะเรื่องการใช้สติกับการพัฒนางาน
เขียนเมื่อ 

หลักธรรมพื้นฐาน
1. สภาวะธรรม =เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป=อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
2. สัจจะธรรม=ทุกสิ่งในโลกล้วนไปตามเหตุและปัจจัย
หรือเรียกว่า อิทัปปัจจยตา เป็นกฎธรรมชาติ ที่อยู่เบื้องหลังของ
สภาวะธรรม

แนวคิดใหม่
เพื่อนำสติใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นในทุกด้าน โดยรู้ว่า
วิธีใช้สติ ต้องทำอย่างไร? (How) และแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมที่
่ชัดเจน ง่ายต่อความเข้าใจ ในทุกระดับอายุ สำหรับคนไทยทุกคน

สติ =STEE=ISO=บูรณาการ=Integreated

S=SYSTEM=ระบบ=ผลลัพธ์=ทุกสิ่งในโลก
T=TASK=งาน=กระบวนการ=ล้วนเป็นไปตาม
E=EVENT=สาเหตุ=เป้าหมาย=เหตุ
E=ENTITY=ปัจจัย

สิ่งที่ได้รับ และแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้
1. วิธีติดตั้งสติให้กับองค์กร
2. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ด้วยโปรแกรมสติ

วันนี้มีโปรแกรมระบบสติ (ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์) ที่ทำงานได้แล้ว
เพื่อพิสูจน์แนวคิดที่เป็นรูปธรรมของสติ (ใช้ระยะวิจัยมาแล้ว 7 ปี) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก:
-เพื่อเผยแพร่ศาสนา
-เพื่อผสานเทคโนโลยี+หลักธรรมเข้าด้วยกัน
-เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น