สงกรานต์

วันปีใหม่ไทย

คำว่า "สงกรานต์" มาจากภาษาสันสกฤตว่า  สํ-กรานฺต แปลว่า  "ย่างขึ้น" หรือก้าวขึ้น ย้ายที่  เคลื่อนที่  คือ พระอาทิตย์ย่างขึ้นสู่ราศีใหม่  สำหรับประเทศไทยได้ถือว่าวันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย  จนเมื่อ พ.ศ. 2483 ได้มีประกาศทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ยึดตามสากลกำหนดว่าวันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ แต่อย่างไรก็ตามวันสงกรานต์สำหรับประชาชนคนไทยแล้ว ก็ยังเป็นวันสำคัญที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังยึดกัน ตามประเพณีแต่เดิมมา  ว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย  (ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน  วันอังคารที่ 11 เมษายน 2549)

สิ่งที่น่ากลัวคือ  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงวันสงกรานต์  จะมีผู้เสียชีวิตและประสบอุบัติเหตุจำนวนมากทำให้สิ่งดีงามของวันสงกรานต์ต้องมีข่าวสูญเสียเกิดขึ้นมากมาย  ปัญหาสำคัญ คือ การดื่มสุรา และการไม่เคารพกฎจราจร  จะใช้บทเรียนมาลปรร. เพื่อแก้ปัญหานี้อย่างไรกันดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)