ประหยัดถ้อย ประหยัดคำ สตินำ ปัญญาตาม

คำคมประจำวัน
           วันนี้ขอนำเสนอ คำคมของเราชาวที่ปรึกษาใช้กำกับในใจขณะเยี่ยมให้คำปรึกษาโรงพยาบาล ท่าน นพ.สมพร คำผง ผู้ที่มีคารมคมคายประจำสำนักที่ปรึกษา ซึ่งพบว่าทักษะการเป็นที่ปรึกษาที่ดีเริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดี ฟังอย่างตั้งใจและจับประเด็น ก็คือการประหยัดถ้อยประหยัดคำ พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นคุณจ้อ เป็นทักษะที่ดีของการเป็น Facilitator อย่างหนึ่ง  เมื่อเราตั้งใจรับฟังปัญหา ความก้าวหน้าของโรงพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพ เราควรรับฟังอย่างมีสติ คิดทบทวนในใจว่า เขาพูดเรื่องใด นำเสนอเรื่องใดอยู่ เพื่อที่จะหาโอกาสในการช่วยเหลือ ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ กับโรงพยาบาล เพื่อที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการพัฒนา คือเกิดปัญญานั่นเอง ชี้แนะโดยใช้ปัญญาให้มองเชิงระบบมากขึ้น ไม่เป็นคุณละเอียด  สนใจแต่ประเด็นเล็กๆ ไม่ช่วยให้รพ.มองเชิงระบบ ภาพใหญ่ได้ โดยมีหลักคิดอยู่ในใจคือ 3C PDSA ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (0)