ขอแสดงความเสียใจ และอาลัยต่อลุงแคล้ว  นรปติ  อดีต สส.  และสว.ขอนแก่น  ลุงแคล้ว นรปติ เป็นแบบอย่างที่ดีของนักการเมืองอีสาน  และประเทศที่มีอุดมการณ์  ทำงานการเมืองเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง  ไม่หวั่นไหวต่ออำนาจมืด  และอำนาจเงิน  ดำรงชีวิตสส. และสว. อย่างเรียบง่าย  ความดีงามของลุงแคล้ว  ทำให้ประชาชนเลือกให้เป็นสส. หลายสมัย  แม้ว่าบางครั้งจะสอบตกเนื่องจากขาดเงินและถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์  ทำให้ต้องหันไปลงสมัคร สว.แทน  ซึ่งชาวขอนแก่นก็พร้อมใจเทคะแนนให้  สส.ขอนแก่น และสว. ตลอดจนนักการเมืองท้องถิ่พึงศึกษาบทเรียนของลุงแคล้วและหวังว่าอุดมการณ์ที่ดีแบบนี้จะเป็นแบบอย่างที่ให้แก่นักการเมืองทั้งหลายต่อไป