จุดบริการนักศึกษา

การให้บริการลูกค้า

การให้บริการนักศึกษาถือเป็นหน้าที่สำคัญของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สำนักทะเบียนและประมวลผลเดิม)  หากใช้มุมมองของผู้เข้ามารับบริการจะเห็นว่าย่อมต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็ว  มีจุดให้บริการที่อำนวยความสะดวกและรวดเร็ว  ซึ่งสำนักบริหารฯ  ได้ปรับจุดให้บริการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  ภาพนี้ถ่ายจากชั้น 3 ในเวลาตอนเที่ยง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)