ตลาดนัดจานสุขภาพ

  ติดต่อ

  เชิญชวนผู้เป็นเบาหวานร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

ดิฉันเคยเขียนถึงความคิดและแผนงานของ “ชมรมเพิ่มความรู้สู้เบาหวาน” ไปแล้ว (คลิกที่นี่) วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๙ ที่จะถึงนี้ ชมรมฯ ร่วมกับ รพ.เทพธารินทร์ จะจัดกิจกรรม “ตลาดนัดจานสุขภาพ”  ไอเดียของคุณยุวดี มหาชัยราชัน เชิญชวนผู้เป็นเบาหวานร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพด้านการรับประทานอาหาร (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยมีนักกำหนดอาหารคอยให้คำแนะนำเรื่องอาหารและการคำนวณอาหาร  กำหนดการมีดังนี้

๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น.  ลงทะเบียน - ร่วมกิจกรรมประเมินภาวะสุขภาพ 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. เปิดงานโดยประธานชมรม พร้อมแนะนำทีมกรรมการ 
๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. พบปะพูดคุยกับสมาชิกที่ประสบความสำเร็จในการดูแลสุขภาพตนเอง 
๑๐.๓๐-๑๑.๑๕ น.  สนทนากับอาจารย์กฤษฎี โพธิทัต นักกำหนดอาหาร 
  แนะนำอาหารจานสุขภาพ 
๑๑.๑๕-๑๒.๐๐ น.  เชิญสมาชิกทุกท่านร่วมจัดอาหารลงจานสุขภาพของตนเอง 

งานนี้ยังได้อาจารย์นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ พิธีกรชื่อดังเป็นผู้ดำเนินรายการตลอดงาน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริการการศึกษาและวิจัย รพ.เทพธารินทร์ โทร.๐-๒๓๔๘-๗๐๐๐ ต่อ ๓๐๐๗, ๓๐๐๘, ๓๐๐๙

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

หมายเลขบันทึก: 23552, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:43:02+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ชมรมผู้ป่วยเบาหวาน#ควบคุมอาหาร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)