ฤดูร้อน กับต้นคูน

คำขวัญหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น คือ ดอกคูน เสียงแคน  ซึ่งในฤดูร้อนจะมีต้นคูนซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น ชื่อเป็นทางการคือ ต้นราชพฤกษ์  จะออกดอกสีเหลืองไปทั่ว  ต้นนี้ถ่ายที่หน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (1)

จอน
IP: xxx.10.15.153
เขียนเมื่อ 

ก็ดี