คำขวัญหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น คือ ดอกคูน เสียงแคน  ซึ่งในฤดูร้อนจะมีต้นคูนซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น ชื่อเป็นทางการคือ ต้นราชพฤกษ์  จะออกดอกสีเหลืองไปทั่ว  ต้นนี้ถ่ายที่หน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์