อลิซาเบธ คูบเบอร์ รอส เขียนให้ข้อคิดว่าด้วยการสูญเสียว่า เรามักเรียนรู้ที่จะเติบโตจากการมีประสบการณ์สูญเสีย เป็นสิ่งที่เมื่อเรามองผ่านความเศร้าเสียใจออกมาจาการสูญเสียสิ่งที่เรารักไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือ สิ่งของ เราจะค้นพบการเรียนรู้จักตัวเอง รู้จักการเรียนรู้ที่จะเปิดรับความรักจากแง่มุมใหม่ๆเสมอ สิ่งเหล่านี้เป็นงานและบทเรียนของสิ่งที่เรียกว่า"ชีวิต" มีพยาบาลอยู่คนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในแผนกผู้ป่วยหนัก เธอรู้สึกทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วจากการที่ต้องพบเห็นกับการสูญเสียผู้ป่วยครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเธอได้คุยกับดร.รอส พวกเขาได้พากันไปที่ยังอีกด้านหนึ่งของโรงพยาบาลซึ่งเป็นแผนกฝากครรภ์และห้องคลอด ที่นั้นเขาได้เห็นว่ามีเด็กเกิดใหม่อยู่เป็นประจำ ดร.รอสได้พูดกับพยาบาลคนนั้นว่า เมื่อไหร่ที่ไม่สามารถอดทนต่อการมองเห็นภาพผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิตของเธอต่อไปได้ ขอให้เธอได้นึกถึงภาพของเด็กเกิดใหม่ที่มีอยู่ทุกวัน งานของเธอที่ทำอยู่ในทุกวันนี้ก็คืองานที่ช่วยเหลือเด็กเกิดใหม่แต่ละคนในอดีตให้ได้บรรลุถึงบทเรียนแห่งชีวิตบทสุดท้ายของพวกเขา....