ความเห็น 21385

ข้อคิดว่าด้วยการสูญเสีย

kwan
IP: xxx.157.14.245
เขียนเมื่อ 

มีบางอย่างที่คล้ายกันระหว่างผู้ป่วยเอชไอวีและผู้ป่วยโรคมะเร็งนั่นคือพวกเขาได้เห็นและสัมผัสกับความตายได้อย่างชัดเจนและหลายคนเผชิญต่อการวินิจฉัยนั้นในขณะที่ยังตั้งตัวไม่ทัน ปฏิกิริยาทางอารมณ์จิตใจของผู้ป่วยแต่ละคนเมื่อรับทราบผลก็แตกต่างกันและติดค้างอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนั้นก็ยาวนานแตกต่างกัน สิ่งหนึ่งที่มักพบก็คือ ความรู้สึกผิดและยึดติดอดีต จะแสดงผลออกมาค่อนข้างนานกว่าภาวะอารมณ์อื่นๆ  ประโยคที่มักแสดงปัญหาว่ายังมีความรู้สึกนี้ค้างใจอยู่ ก็เช่น..."ถ้าเพียงแต่ว่าฉันทำหรือไม่ทำสิ่งนั้นบางทีอาจไม่มีเรื่องนี้เกิดขื้น"หากเมื่อเรายังเชื่อและให้อภัยต่อคนอื่นๆได้ เราเองก็ควรที่จะเมตตาและอ่อนโยนกับตัวเองด้วยการให้อภัยตนเองได้มากขึ้น คำพูดนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายหรือลบล้างความรู้สึกลบที่ค้างใจนี้ได้ในชั่วเวลาพริบตา การรักษาสติและเพียรรักษาใจที่จะเมตตาทั้งที่ต่อตนเองและผู้อื่น