คนไทยมักเข้าใจผิดว่าการทำงานทำให้เครียดและแก่เร็ว   ความเข้าใจเช่นนี้อาจถูกก็ได้  ผิดก็ได้การทำงานหนัก  อาจทำให้เครียดก็ได้หรือทำให้มีความสุขก็ได้

         เมื่อ 2 - 3 วันก่อน   หมอยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์   จิตแพทย์และนักการศึกษามือหนึ่งของไทยพาพรรคพวกมาประชุมที่ สคส. เวลา 07.30 น.   และล้อเลียนกันขึ้น    ว่าพวก สคส. เป็น "คนบ้างาน" (workaholic)

         ผมตอบว่าทั้งใช่และไม่ใช่   เพราะคนบ้างานมี 2 ชนิดคือ  ชนิดทำงานหนักเพราะเสพติด adrenaline  พวกนี้จะเครียดแต่น่าจะมีคนที่ทำงานหนักอีกแบบหนึ่ง   คือขับเคลื่อนด้วยพลัง endorphin  พวกนี้จะสุข   ทำงานเพราะได้รับปิติสุขจากงานทำให้เอ็นดอร์ฟินหลั่ง

         หมอยงยุทธยอมรับแนวความคิดนี้   จึงนำมาบันทึกไว้เพื่อให้พวกเราฝึกเป็น "คนบ้างานประเภทสอง"

วิจารณ์  พานิช
 6 เม.ย.49