และแล้วการประกาศผลรางวัลสุดคะนึงที่หลายท่านรอคอยว่าใครกันน้า..............ที่จะเป็นผู้ได้รับรางวัลอันภาคภูมิใจประจำเดือนนี้ ซึ่งคณะกรรมการเน้นการนำประสบการณ์ที่เห็นว่าดี มีประโยชน์มาเล่าสู่กันฟัง แล้วร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับความรู้หลากหลายมากขึ้น  มีคนหน้าใหม่ๆ เข้ามามากขึ้น ยิ่งสร้างความคึกคักกันมากมาย มีคนหลากหลายวงการได้เข้า,บันทึกลงใน Blog และหลายบทความเป็นบทความที่น่าสนใจ  แต่ที่สะดุดและตรึงใจอยู่ให้เข้าไปค้นหาและอ่านบทความนั้น ทำให้คณะกรรมการของเดือนนี้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้คือ การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้และเล่าเรื่องต่างๆ ได้น่าสนใจ  จุดประกายความคิด สร้างความคึกคัก ให้คนอ่านมากเลยคะ ...... 
           ขอมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่เจ้าของบล็อกที่ชื่อ km_lampang   เจ้าของบล็อกคือ อาจารย์วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (http://Km-lampang.gotoknow.org) คือบล็อกที่คณะกรรมการเทคะแนนให้ได้รับรางวัล "สุดคะนึง" ประจำเดือนมีนาคม 2549
           "ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ แล้วรอรับรางวัลเสื้อสามารถ สคส. ด้วยนะคะ"
         เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ
        1. มีการบันทึกอย่างน้อย 15 ครั้ง 
        2. มี Keyword ของบล็อก
        3. การบันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้มากจากการปฎิบัติจริงในเรื่องนั้น ๆ 
        4. การบันทึกการนำการจัดการความรู้ไปใช้กับงานประจำของตน/กลุ่ม
        5. ชื่อเรื่องน่าสนใจและดึงดูด
        6. ความสวยงามของบล็อก
        7. จำนวนข้อคิดเห็น       
        8. มีความสร้างสรรค์
       
        คณะกรรมการ
        ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน        ที่ปรึกษา
        คุณยุพา    ปานนพภา          ประธานกรรมการ
        คุณสุปราณี  จริยะพร           กรรมการ
        คุณฉันทลักษณ์  อาจหาญ    กรรมการและเลขานุการ