ประวัติเจ้าของ Blog ครับ

อนวัช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บอกกล่าวเล่าแถลง "ประวัติส่วนตัวครับ"
ประวัติ
ประวัติส่วนตัว
  - ชื่อ นายอนวัช กาทอง
- ชื่อเล่น ตุ้ย
- ภูมิลำเนา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
  - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พฤษภาคม 2539 ถึง เมษายน 2543)
  - กำลังศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2549
  - กำลังศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจต่อเนื่อง (2 ปี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2548
ประวัติการทำงาน ประสบการณ์
  - อาจารย์ผู้ช่วย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (13 พ.ย. 2543 - 2 มี.ค. 2546)
  - นักเอกสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ตั้งแต่ 3 มี.ค. 2546 ถึงปัจจุบัน)
ผลงาน
  - Webmaster สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  - Web database ฐานข้อมูลวารสารวิชาการออนไลน์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปัจจุบัน
  - ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Tel.
  Office :: 045-353179
E-mail
  - [email protected]
- [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท้าวติดดินสู่เมืองใหญ่บนหนทางแห่งการไขว่คว้าความเห็น (3)

Patrickz
IP: xxx.90.163.149
เขียนเมื่อ 

"สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตรและพัฒนาชนบท"

เพิ่งได้ยินสาขานี้ครับ  จะติดตามถึงเรื่องราวๆ ดีดี ที่ได้นำเอา IT ไปใช้ในการเกษตรในต่างจังหวัดนะครับ

อนวัช13
IP: xxx.28.50.237
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณ Patrickz

สาขานี้เริ่มเปิดปีการศึกษา 2547 ครับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะพยายามนำเสนอเรื่องราว ดีๆ และเก็บตกต่างๆ มาฝากครับ

ดิฉันเป็นครูสอนการเขียน นับวันให้รู้สึกกลุ่มใจว่า จะสอนอย่างไร ให้เด็กหันมารักการอ่าน ที่จริงนิสัยนี้จะมาปลูกกันตอนโตนั้น ก็รู้ว่ายาก แต่ในข้อจำกัดนี้ อย่างน้อย เมื่อเด็กอยู่กับเราสิบห้าสัปดาห์ จะทำอย่างไร

เคยบังคับให้เด็กเขียนบันทึกประจำวัน อย่างที่เคยถูกบังคับสมัยเรียนมหาวิทยาลัย จำได้อาจารย์บำรุงสุข

สีหอำไพ เป็นผู้สอน แต่จำไม่ได้ว่าวิชาอะไร ไม่วิชาเกี่ยวกับการเขียน  แต่ก็ไม่ได้ติดตามผลว่า เด็กได้ติดตัวไปแค่ไหน

ความจริงอันน่าเศร้าข้อหนึ่ง มีอยู่ว่า นักศึกษาที่มาเรียนนิเทศศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาวิชาวารสารศาสตร์ มาโดยไม่ได้ตั้งใจ ขอเพียงมีที่เรียนสักแห่ง