ความเห็น 115869

ประวัติเจ้าของ Blog ครับ

เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นครูสอนการเขียน นับวันให้รู้สึกกลุ่มใจว่า จะสอนอย่างไร ให้เด็กหันมารักการอ่าน ที่จริงนิสัยนี้จะมาปลูกกันตอนโตนั้น ก็รู้ว่ายาก แต่ในข้อจำกัดนี้ อย่างน้อย เมื่อเด็กอยู่กับเราสิบห้าสัปดาห์ จะทำอย่างไร

เคยบังคับให้เด็กเขียนบันทึกประจำวัน อย่างที่เคยถูกบังคับสมัยเรียนมหาวิทยาลัย จำได้อาจารย์บำรุงสุข

สีหอำไพ เป็นผู้สอน แต่จำไม่ได้ว่าวิชาอะไร ไม่วิชาเกี่ยวกับการเขียน  แต่ก็ไม่ได้ติดตามผลว่า เด็กได้ติดตัวไปแค่ไหน

ความจริงอันน่าเศร้าข้อหนึ่ง มีอยู่ว่า นักศึกษาที่มาเรียนนิเทศศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาวิชาวารสารศาสตร์ มาโดยไม่ได้ตั้งใจ ขอเพียงมีที่เรียนสักแห่ง