สวัสดีครับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะิทิว... ขอแนะนำตัวในเวทีแห่งนี้เป็นครั้งแรก...

เพื่อการเรียนรู้่ร่วมกันตลอดไป... สวัสดีครับ