ความเห็น 21109

ประวัติเจ้าของ Blog ครับ

Patrickz
IP: xxx.90.163.149
เขียนเมื่อ 

"สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตรและพัฒนาชนบท"

เพิ่งได้ยินสาขานี้ครับ  จะติดตามถึงเรื่องราวๆ ดีดี ที่ได้นำเอา IT ไปใช้ในการเกษตรในต่างจังหวัดนะครับ