ข้อสรุปกลุ่ม 4 "การสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนผ่านสื่อ" (20 มี.ค. 49)

     จาก Workshop วาระหลักปี 49 สสส.   "60 ปี 60 ล้านความดีเริ่มที่เด็กและเยาวชน"  กลุ่มการสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนผ่านสื่อ   ได้สรุปเป้าหมายของกลุ่มไว้ 3 ประเด็นหลัก ค่ะ

       1. อยากเห็น "เด็กทำสื่อ" คือการเปิดโอกาสและช่องทางให้เด็กได้มีโอกาสผลิตสื่อจากประเด็นและมุมมองของตนเอง

        2. อยากเห็น "สื่อเด็ก" คือ สื่อที่ผลิตโดยผู้ใหญ่เพื่อสร้างสุขภาวะแก่เด็ก

        3. การพัฒนาสื่อทั่วไปให้ยึดมั่นในหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

        ส่วนรายละเอียดการดำเนินการกลุ่มจะนัดหารือกันต่อไป  แล้วจะนำมาบันทึกบอกกันคราวหน้านะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ประสานงานเด็กและเยาวชนกลุ่มสื่อความเห็น (0)