ความเห็น 21111

ประวัติเจ้าของ Blog ครับ

อนวัช13
IP: xxx.28.50.237
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณ Patrickz

สาขานี้เริ่มเปิดปีการศึกษา 2547 ครับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะพยายามนำเสนอเรื่องราว ดีๆ และเก็บตกต่างๆ มาฝากครับ