การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

การสร้างชุมชนให้มีความยั่งยืน

             จากประสบการณ์จะพบว่าการที่เราเคยทำงานร่วมกันเคยร่วมกันแก้ปัญหาคล้าย ๆ กัน เคยมีสุขทุกข์ร่วมกันจะเป็นกลุ่มก้อนที่มีความยั่งยืน จะเรียกพบเมื่อไรก็เต็มใจมาพบได้ทุกขณะ  แต่เราพลาดโอกาสที่จะนำประโยชน์กับการที่จะมาพบมาใช้ให้เกิดประโยชน์  หรือบางครั้งพบกันแล้วไม่มีอะไรเป็นแก่นสาระที่นำมาทำให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  โดยสรุปสาเหตุสำคัญคือ 

1. ขาดความต่อเนื่องไม่จัดเวลามาพบกันอย่างต่อเนื่องหรือไม่มีเวทีมาเจอกัน   

2. เมื่อพบแล้วการบันทึกหรือจนสิ่งที่เราพูดคุยสรุปเอาไปใช้อย่างเป็นทางการน้อยมา  

               จึงทำให้ได้เกิดชุมชนไม่เข้มแข็งต่อไปนี้กลุ่มที่มีอยู่แล้วหรือจะเกิดน่าจะนำวิธีการต่อไปนี้ไปทดลองใช้  1.หาคุณอำนวยที่มีใจที่จะพัฒนางานให้เป็นที่รวมศรัทธากลุ่ม(ภาระน่าที่ของคุณอำนวย ท่านนพ.วิจารณ์ พานิช เขียนในบล๊อคหลายตอน)  2. คุณกิจ มาร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  3 คุณลิขิตต้องขาดไม่ได้จริง ควรเขียนสรุปในบล๊อกเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้อ่านแล้วสามารถเพิ่มเติมได้

เคล็ดลับที่ได้ค้นพบนี้มาจากการได้ร่วมได้ไปเปลี่ยนเรียนรู้จากสถาบันอื่น ๆ (UKM เรื่องชุมชนแนวปฏิบัติวันที่ 7-8 เม.ย.2549) และประสบการณ์ตรงก่อนไปประชุม

จรัสศรี  KKU

   

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (4)

p.porn
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับข้อที่ 1 ค่ะ อย่างเช่น งานพัสดุเป็นงานที่ต้องตื่นตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการตอบสนอง(การจัดหา)ให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ การทำงานต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด บางครั้งการพบปะพูดคุยขาดความต่อเนื่องจริงๆ ค่ะ (เพราะไม่มีเวลาให้กันและกัน) ทาง ม.นเรศวร ใช้วิธี MSN (ไม่ใช่ SMS นะคะเพราะต้องเสียเงิน) เป็น KM แบบไม่เป็นทางการอย่างหนึ่ง พัสดุส่วนกลางจะเป็นจุดเชื่อมโยงของเจ้าหน้าที่พัสดุคณะต่างๆ หากมีระเบียบ หนังสือเวียน หรือแจ้งข่าวด่วน เราจะแจ้งกันโดยวิธีนี้  แต่ทั้งนี้ทุกคนต้องมีจรรยาบรรณในการใช้นะคะ เพราะหากใช้ในการดูหนังฟังเพลงหรือคุยเล่นระหว่างการทำงาน วิธีนี้จะทำให้เกิดโทษได้เช่นกัน

เขียนเมื่อ 
  • เห็นด้วยครับ
  • น่าจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากๆ
somjet
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยเช่นกันครับพี่  ทั้งในฐานะน้อง เพื่อนร่วมงาน สายสนับสนุนใน มข.  และในฐานะ นักบริหารงานอุดมศึกษา รุ่น 1 (นบอ. มข.)
charatsri
IP: xxx.19.185.44
เขียนเมื่อ 

            มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดอบรมนักบริหารงานอุดมศึกษา หลายรุ่นในแต่ละรุ่นน่าจะมีชุมชนที่หลากหลาย  มีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรเป็นผู้สนับสนุน  ถ้าแต่ละกลุ่มก่อให้เกิดชุมชนหรือกลุ่มนักปฏิบัติโดยนำความรู้มาขยายผลใครทำอะไรดีก็นำมาบอกเพื่อนที่จะดีนะ 

              คุยแล้วถ้าผู้บริหารจัดฝึกคุณอำนวย จริงจังพวกเราคงมีความมั่นใจที่จะทำให้เกิดชุมชนอีกมาอ่านแล้วงงไหม ถ้างง รองเข้าสรุปการจัดอบรม UKM ครั้งที่ 2/2549   UKM gotoKnow.org นะคะจะพอจะเข้าใจ  

              อย่าลืมเล่าเรื่องการนำผลการอบรม นบอ.ไปใช้ให้ฟังนะคะ