แม่น้ำโขง แม่น้ำพิเศษของโลก

มิชลิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

คงต้องหาซื้อตามร้านหนังสือเก่าหละ
งานสัปดาห์หนังสือวันนี้วันสุดท้ายแล้ว
--------------------------------------------------------------
แม่น้ำโขง แม่น้ำพิเศษของโลก

เหตุใดแม่น้ำโขงจึงเป็นแม่น้ำที่ไม่ธรรมดา ? ทั้งที่มีพื้นที่ลุ่มน้ำใหญ่แค่อันดับ ๒๔ ?
ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ขนาด แต่น่าจะอยู่ที่ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งแม่น้ำโขงมีพันธุ์ปลามากเป็นอันดับ ๓ รองจากแม่น้ำแอมะซอนและคองโก
จากเหนือลงใต้ จากภูมิอากาศอบอุ่นสู่ภูมิอากาศร้อนชื้น แม่น้ำโขงเดินทางกว่า ๔,๙๐๙ กิโลเมตร ผ่านดินแดนที่มีภูมิประเทศหลากหลาย แม่น้ำโขงเป็นแหล่งอาศัยของ น้ำนานา เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประชากรนับร้อยล้านคนจากหกประเทศ
ธรรมชาติของแม่น้ำโขงเป็นอย่างไร มีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด และจะถูกทำลายไปขนาดไหนจาก "อภิมหาโครงการ" ที่กำลังแสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำสายนี้....สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ จะมาเล่าให้ฟัง

http://www.sarakadee.net/feature/2003/11/mekong.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มิชลินความเห็น (0)